Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 

Verze 04/2022Vážená uchazečko, vážený uchazeči,


v souvislosti se zkvalitňováním průběhu přijímacího řízení na FF UP Vám nabízíme tyto zkušební testy. Můžete si zde vyzkoušet a nacvičit jejich vyplňování. Rádi bychom Vás zároveň požádali o vyplnění níže uvedených údajů (věk, pohlaví, typ školy, prospěch…), abychom mohli testy v budoucnu lépe uzpůsobit cílové skupině. Všechny tyto údaje jsou zpracovávány anonymně a nejsou nijak spojovány s Vaší osobou, vyplňujte je prosím pravdivě.

Děkujeme a přejeme hodně zdaru!

Přípravný tým přijímacího řízení na FF UPJako odpověď musíte zadat číslo.
Zde musíte zadat hodnotu.
Jako odpověď musíte zadat text.
Jako odpověď musíte zadat text.
Zde musíte zadat hodnotu.
Zde musíte zadat hodnotu.
Zde musíte zadat hodnotu.
Jako odpověď musíte zadat text.